Sağlık Sektörüne Özel Pazarlama Stratejileri

Saglik-Sektorune-Ozel-pazarlama-stratejileri-1200x675.webp

Bireyin veya toplumun sağlık sorunlarını çözen ve ilgilenen, ekonomik bir boyuta sahip olmuş yerler, özel sağlık kuruluşları olarak karşımıza çıkarlar. Sağlık sektörüne özel pazarlama stratejileri ile bu kuruluşlar, çok daha fazla kitleye hitap etmeyi hedeflerler. Genel olarak bu noktada kurumun kazancı ve rekabet öne çıkan konulardır. Dolayısıyla sağlık sektöründe yerini alan her kuruluşun bu rekabet ortamından sıyrılıp kendisini göstermesi için özel pazarlama stratejileri geliştirmesi gerekir.

Özel Sağlık Sektörlerinde Fiyat

Türkiye’de sağlık hizmetleri için kurulan özel hastanelerin sayısı 1990’lı yıllardan itibaren artmaya başlamıştır. Özel hastaneler veya özel dal hastaneleri gibi adlandırılan kurumlar, birçok bireye hizmet vermiştir. Elbette geçmişten günümüze değerlendirecek olursak bu sektörde kazanç dengelerinin ve rekabetin her daim yüksek olduğunu görebiliriz.

Sağlık sektöründe özel pazarlama stratejileri için fiyatlandırma oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü fiyatlandırma sağlık sektöründe çok zor belirlenmektedir. Bu işi kolaylaştırmak için iki ayrı kategoride fiyat stratejisi mevcuttur.

İlki maliyete göre fiyatlandırmadır. Sağlık sektörü içinde adil yöntemlerden biri olan maliyete göre fiyatlandırma şu şekilde çalışır: Birim değişken başına sabit maliyetten düşen pay eklenerek hesaplanır. Bu sayede birim başına toplam maliyet ele geçer. Ortaya çıkan sonuca ufak bir kâr payı da eklenerek ekonomik yönden üstünlük sağlanır.

Sağlık sektörüne özel pazarlama stratejileri, sadece tek bir fiyatlandırma ile bitmez. Bir fiyatlandırma metodu ise talebe göre fiyatlandırmadır. Teorik açıdan bakıldığında en doğru fiyatlandırma stratejisi gibi gözükmektedir. İlk aşamada hastanın veya müşterinin ödeyebileceği fiyatlar incelenmektedir. Daha sonra bunun maliyeti çıkarılır. Bu sayede arz-talep doğrultusunda iki tarafın da memnun kalacağı bir şema hazırlanmış olur.

Sağlık Sektörlerinde Ürün

Ürün, sağlık sektöründe ‘’sağlık’’ olarak anılmaktadır. İhtiyacı ve isteği karşılamak üzere üretilen veya sunulan her türlü unsura ürün adı verilir. Bu anlamda da ürüne sağlık dememiz yanlış olmaz. Sağlık hizmetlerinde ürün veya hizmet, çekirdek ve genişletilmiş ürün hizmetleridir. Çekirdek hizmet müşterinin sorunlarını çözen ve bu anlamda süreci anlatan hizmettir.

Genişletilmiş ürün ise çekirdek ürün ile aynı zaman diliminde yürütülür. Sağlık sektörüne özel pazarlama stratejileri içinde genişletilmiş ürün, çekirdek ürünün amacını gerçekleştirmek üzere sunduğu imkanlardır. Çekirdek üründe temel amaç; tansiyonu düşürmektir. Genişleten üründe ise amaç; tansiyonu düşürmek için uygun ortamı hazırlamaktır. Pazarlama stratejilerinde bu iki fonksiyonu birbirinden ayırmak oldukça mühimdir.

© MedicoFix 2018 - Her Hakkı Saklıdır.

×